Değerli araştırmacılar;

Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri olarak, dünyada ve Türkiye’de siyaset bilimi, işletme, iktisat gibi alanlar dâhilindeki güncel sorunları tartışmak amacıyla ülkemiz genelindeki tüm üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini 1-3 Nisan 2020 tarihinde Hopa ‘da düzenleyeceğimiz Artvin İktisadi ve İdari Bilimler Öğrenci Kongresi’ne davet ediyoruz. Kongremizin amacı, disiplinler arası etkileşim çerçevesinde bir tartışma ortamı yaratmaktır. Bu bağlamda, kongremizin teması “iktisadi, siyasal ve yönetimsel konuları disiplinlerin işbirliği çerçevesinde tartışmak” olarak belirlenmiştir.

Kongreye katılmak isteyen araştırmacıların, bildiri özetlerini 5 Mart 2020 tarihine kadar kongreartvin@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Kongrenin sunum dili Türkçe olup, sunum süresi 15 dakika ile sınırlandırılmıştır. Kongrede sunulan bildirilerin özetleri e-kitap biçiminde kongremiz web sayfasında yayımlanacaktır.  

Kayıt için tıklayınız.

Duyurular

Web Sitesinde Aktif Duyuru Kaydı Bulunmamaktadır.

Etkinlikler

Web Sitesinde Aktif Haber ve Etkinlik Kaydı Bulunmamaktadır.

Hızlı Erişim